НОВИНИ

Фондация „Мами в Нужда“ обявява от 1 Септември 2017 г. процедура по закупуване на тръжна документация, по проект за изграждане на два жилищни комплекса тип „SOS селища“. Строежите на двата комплекса ще бъдат в покрайнините на град София и на територията на град Велико Търново. Проектите предвиждат във всеки SOS комплекс да има изградени по 250 куполни къщи с квадратура от по 80 кв.м. Освен куполните къщи в комплексите ще бъдат построени медицински центрове , училищна база , кухня ,  локална парна централа , по 2 броя оранжерии, закрит басейн , спортни площадки, детски площадки . Търговете с тайно наддаване ще бъдат проведени на 19 Октомври 2017 година.

За повече информация и закупуване на тръжна документация се обадете на посочените телефони или ни пишете на електронната поща!

targove@mnf.bg

Мобилен 0896 199 908

Фондация „Мами в нужда“ е юридическо лице с нестопанска цел в частна полза, което осъществява дейността си в съответствие с българското и международното право в сътрудничество с български и чуждестранни организации и институции, които преследват сродни цели и изповядват сходни ценности. Зад фондацията стои значима кауза в полза на семействата, намиращи се в беда. Благотворителната дейност на организацията оказва различна от обичайните практики подкрепа на майки, изпаднали в неравностойно социално положение и затруднени да отглеждат децата си. Смятаме, че еднократната финансова помощ не решава в дългосрочен план проблема на майките, които са в нужда, поради липса на доходи и собствено жилище. Социалната обстановка, в която се намира цялото ни общество, не благоприятства инициативността на самотни родители, които по нещастно стечение на обстоятелствата са се озовали без дом, работа и близки или са с увредено здраве, което им пречи да се грижат добре за децата си. По тази причина сме насочили концепцията на фондацията „Мами в нужда“ към по-радикална стратегия на подпомагането, а именно:

– Подготвен е проект, предвиждащ до края на годината в покрайнините на София да започне изграждането на затворен тип жилищен комплекс от 250 сглобяеми къщи, в които ще бъдат настанявани самотни майки, които имат жилищни проблеми и не могат да осигурят покрив за децата си. Млади семейства, оказали се в бедствено положение, заради което децата са поставени в риск, също ще бъдат добре дошли. Жилищният комплекс ще бъде обезопасен и обезпечен като инфраструктура, транспорт, търговски обекти, подпомагане в бита, медицински грижи, детски площадки и всичко необходимо, за да могат децата да растат в здравословна и уредена културна среда.

– „Мами в нужда“ поема покриването на таксите на децата в частни учебни заведения – детски градини, училища, университети. Ще осигурим и безплатно записване на надарените деца в школи, обучаващи ги в областта на инструменталното и вокалното майсторство, изобразителното изкуство, литературата, математиката, информационните технологии и др. Децата трябва да могат спокойно да планират бъдещето си, според интересите и талантите си.

– Фондацията организира в помощ на младите майки безплатни професионални курсове и следдипломна квалификация, за да могат по-добре да се реализират на трудовия пазар. Готови сме да осигурим инвестиции и консултанти за започване на собствен бизнес от родителите, които имат амбицията и идеите да направят първата крачка към своята финансова самостоятелност. Целта ни е да окажем помощ на майките да развият потенциала си и да бъдат в състояние сами да отглеждат децата си.